Velkommen til Røros Hundeklubb!

Her kommer det informasjon om kurs, treninger, stevner og aktiviteter i regi av klubben.

 

Har du ønsker for hva klubben kan tilby av aktiviteter? 
Kom gjerne med innspill på mail til rhk@roros.net

 

 Årsmøte i Røros Hundeklubb 
Mandag 13. mars kl. 1900 på Rørosvidda Hotell

Sakliste:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av sakliste
5. Årsmelding 2022
6. Kontingent 2024
7. Regnskap 2022
8. Budsjett 2023
9. Valg
10. Aktivitetsplan 2023
 
Frist for innmelding av saker seneste 27. februar 2023
Sendes til rhk@roros.net